team

Kuidas
BrightSpark
Töötab?

Asutasime Brightsparki sooviga pakkuda tarkvaraarendusteenust tavapärasest erinevalt. Meie nägemuses on Brightspark ja klient võrdsed partnerid, kus mõlema osapoole soovidega arvestatakse ning lubadustest peetakse kinni. Meie Klient ei pea teadma tarkvaraarenduse iseärasusi, kuid oskab anda läbimõeldud sisendi eesmärkidest, mida ühine projekt peab täitma. Meie ülesandeks on kliendiga kaasa mõelda, kirjeldatud mõtet edasi arendada ning lõpuks töötada välja lahendus, mis vastab seatud eesmärgile.

Parima tulemuse annab mõlemale poolele projekt, mida analüüsitakse ja arendatakse väikeste etappide kaupa. Kasutajaliidese maketi loomine projekti algfaasis annab kliendile võimaluse varases etapis lõpptulemusega tutvuda ning veel enne arenduse algust nõudeid täiendada. Kuigi sellise mudeli puhul ei ole arenduse eelarve projekti alguses fikseeritud, näitab meie kogemus, et just kohanduval meetodil valmivad infosüsteemid, mis kiidetakse heaks.

Aastate jooksul loodud infosüsteemid annavad kinnitust faktile, et kasutajad on rahul süsteemidega, mis on hea kasutusmugavusega ja töötavad kiiresti. Need kaks parameetrit on meie peamised kvaliteedi hindamise mõõdikut.

Kari Maripuu

Kari Maripuu

BrightSpark OÜ
CEO

team team

Tehnoloogiad

Me usume, et ühte tehnoloogiat ei saa teisele eelistada. Oluline on see, milliseid tööriistu kasutades meeskond suudab toota parimat tulemust. Samuti on iga töö jaoks olemas õige tööriist.

Brightspark oskab kõige paremini kliendi heaks tööle rakendada Microsofti tehnoloogiaid. Meie kogemus Microsoft .net platvormiga on kõikide meeskonnaliikmete peale kokku mõõdetav kümnete aastatega. Seetõttu loome Microsofti vahenditega enamiku meie ärilahendustest. Lisaks Microsofti tehnoloogiatele kuulub meie tööriistakasti ka lai valik tehnilisi märksõnu – HTML5, CSS, JavaScript, SOLR, RAVEN jm.

Suurem osa meie lahendustest on kasutatavad brauseri kaudu veebirakendusena (seda nii majasisese, kui avaliku kasutusega). Kogemuste pagasisse kuulub samas ka mitmeid klientrakendusi.

Eraldi kategooriasse kuulub meie majas mobiilirakenduste loomine. Eristume konkurentidest peamiselt selle poolest, et meie eelistame rakendusi arendada Microsoft Phone platvormile, olles heaks täienduseks klientidele, kellel on Androidi ja Apple platvormil rakendused juba valmis ning kes soovivad luua lahendusi ka Microsofti mobiilsetele klientidele.

Turunduslikke veebilehti ja e-poode loome staatilistena või kasutades sisuhalduseks WordPress platvormi. Staatiline leht võib olla mõistlik valik juhul, kui kogu esitletav informatsioon on projekti elutsükli jooksul muutumatu (turndusmaterjalid) või mitte muutmine eeldab alati disaineri kätt parima küljenduse tagamiseks (nt. kinnisvara müügiveebid).

Selleks, et loodud lahendusi oleks hiljem lihtsam hooldada ja täiendada, loome rakendused modulaarselt. See loob võimaluse erinevat funktsionaalsust aja jooksul eraldiseisvalt arendada.

Suuremate infosüsteemide osaks on reeglina avalik või piiratud infovahetusliides (API) mis võimaldab erinevaid süsteeme omavahel automaatselt suhtlema panna ning muudab töö organisatsioonis märgatavalt efektiivsemaks.

Tekkis küsimus?

Saada see meile